Anmälan Sommarutmaningen

  1. Fyll i de klasser där ni vill delta i formuläret nedan och skicka in
  2. Öppna playtomic appen på telefonen och gå till aktiviteter
  3. Anmäl er till aktiviteten sommarutmaningen och betala avgiften
  4. Klart!